logo
กรมธนารักษ์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ

ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๓ มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
6 เมษายน วันจักรี วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ทรงปราบดาภิเษกเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์
ทรงพระเจริญ 5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5 ธันวาคม 2566
๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์
ทรงพระเจริญ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอถวายพระพร
แอดมินมีข่าวดี ๆ มาบอกกับกิจกรรมดี ๆ ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์
ประกาศ
กรมธนารักษ์ เปิด ๕ จุดเช็คอิน
ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566
journey
กองส่งเสริมฯ
เปิดพิพิธภัณฑ์