logo
กรมธนารักษ์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

 

นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2560 - 2563

 

นางศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ

เริมดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 - 2560
 
 

นางพุทธชาติ อรุณเวช

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ. 2556
 
 

นางสาวพจนี พรหมโรจน์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549 ถึงพ.ศ.2551
10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1530 ครั้ง