logo
กรมธนารักษ์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โรงเรียนฐานปัญญา บางหว้า จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนำคณะครูอาจารย์ นักเรียนเเละบุคลากรทางการศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 โรงเรียนฐานปัญญา บางหว้า จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการสึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้นอกสถานที่รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ โดยนำคณะครูอาจารย์ นักเรียนเเละบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 87คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์

30 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐจัดกิจกรรม "จิตอาสา ปันรัก ปันน้ำใจ ปันสุ...
  15 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง
 • ภาพบรรยากาศบูธนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชี...
  15 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ของคณะคุณครูและนักเ...
  15 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง