logo
กรมธนารักษ์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์และพิพิธบางลำพู จัดงาน Night at the Museum Festival 2022

เมื่อวันที่ 16 – 18  ธันวาคม 2565 พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์และพิพิธบางลำพู จัดงาน Night at the Museum Festival 2022 เทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล COLORFUL BANGKOK โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย Museum Thailand ได้ดำเนินการพัฒนาความร่วมมือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ยามค่ำคืน สร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต (Lifestyle) ของประชาชนไทยทุกช่วงวัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศด้วยทุนทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ผ่านงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย รวมถึงช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภค และจับจ่ายใช้สอย สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ “พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้” ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในปีนี้ มีเครือข่ายพันธมิตรพิพิธภัณฑ์จากทั่วประเทศ ทั้งหมด 43 แห่งที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

19 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 81 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะอาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรร...
  9 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ เปิดโครง...
  8 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการรับทราบรา...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง