logo
กรมธนารักษ์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ เป็นประธานในการประชุมการติดตามผลการปฏิบัติราชการของกองสงเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น.นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ เป็นประธานในการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติราชการของกองสงเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และผ่านระบบประชุมทาง

อัลบั้มภาพ

15 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะอาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรร...
  9 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ เปิดโครง...
  8 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการรับทราบรา...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง