logo
กรมธนารักษ์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โรงเรียนเซนต์ฟรังชีสซาเวียร์คอนแวนต์ได้จัดกิจกรรม "OUT OF THE BOX" พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเซนต์ฟรังชีสซาเวียร์คอนแวนต์ได้จัดกิจกรรม "OUT OF THE BOX" ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการรายวิซาต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดนิสัยอยากค้นหาความจริง ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้และเรียนรู้จากความเป็นจริงผ่านการทำชิ้นงาน โดยการเก็บภาพนิ่งภาพวีดีโอ ของพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ถ่ายทอดออกมาเป็นแบบคลิปวิดีโอ รูปแบบสารคดี

อัลบั้มภาพ

27 ตุลาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะอาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรร...
  9 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ เปิดโครง...
  8 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการรับทราบรา...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง