logo
กรมธนารักษ์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี โครงการภาคภาษาอังกฤษ  เข้าชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี โครงการภาคภาษาอังกฤษ

 เข้าชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์

3 สิงหาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

  • กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐจัดกิจกรรม "จิตอาสา ปันรัก ปันน้ำใจ ปันสุ...
    15 กรกฎาคม 2567
    จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง
  • ภาพบรรยากาศบูธนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชี...
    15 กรกฎาคม 2567
    จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
  • ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ของคณะคุณครูและนักเ...
    15 กรกฎาคม 2567
    จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง