logo
กรมธนารักษ์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพู

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 นายชลทิตย์  ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ให้การต้อนรับ นายจตุรนต์  ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เเละได้นำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พิพิธบางลำพู เเละลงพื้นที่ชุมชนบางลำพู พร้อมทั้งประชุมหารือตามโครงการยกระดับพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Land Mark) ตามยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ระยะ 5 ปี เชื่อมโยงและสนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชนย่านบางลำพู โดยมีพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์เป็นศูนย์กลาง

อัลบั้มภาพ

15 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะอาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรร...
  9 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ เปิดโครง...
  8 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการรับทราบรา...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง