logo
กรมธนารักษ์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกประวัติศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำนิสิตนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้รายวิชา ปศ 313 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย ให้แก่สิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกประวัติศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้การสืบคัน การตีความ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และมุ่งเน้นการวิจัยทางประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 

27 ตุลาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 104 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐจัดกิจกรรม "จิตอาสา ปันรัก ปันน้ำใจ ปันสุ...
  15 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง
 • ภาพบรรยากาศบูธนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชี...
  15 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ของคณะคุณครูและนักเ...
  15 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง