logo
กรมธนารักษ์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกประวัติศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำนิสิตนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้รายวิชา ปศ 313 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย ให้แก่สิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกประวัติศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้การสืบคัน การตีความ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และมุ่งเน้นการวิจัยทางประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ 

27 ตุลาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 99 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะอาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรร...
  9 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ เปิดโครง...
  8 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการรับทราบรา...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง