logo
กรมธนารักษ์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นำนักเรียนและบุคลากรครู เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนน จักรพงษ์

เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และบุคลากรครู  จำนวน 37 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนน จักรพงษ์

13 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 94 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะอาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรร...
  9 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ เปิดโครง...
  8 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการรับทราบรา...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง