logo
กรมธนารักษ์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร ให้กับนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากนอกห้องเรียน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางด้านเงินตราโบราณในแต่ละยุคแต่ละสมัย วิวัฒนาการเงินตราไทย รวมทั้งเหรียญนานาชาติ อีกทั้งนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในห้องเรียนได้อีกด้วย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนและครูจำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

14 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐจัดกิจกรรม "จิตอาสา ปันรัก ปันน้ำใจ ปันสุ...
  15 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง
 • ภาพบรรยากาศบูธนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชี...
  15 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • ภาพบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ของคณะคุณครูและนักเ...
  15 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง