logo
กรมธนารักษ์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร นำนักเรียนชั้นอนุบาลเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 และครู จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

13 มีนาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะอาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรร...
  9 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ เปิดโครง...
  8 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการรับทราบรา...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง