logo
กรมธนารักษ์
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนจัดแสดง 3 (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่) ให้การต้อนรับและบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเงินตราไทย เงินตราล้านนา และขั้นตอนการผลิตเหรียญ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

25 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะอาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรร...
  9 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ เปิดโครง...
  8 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการรับทราบรา...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง